Leo de Niet

Leo de Niet (1977) is sinds 1999 fulltime werkzaam in diverse functies binnen de brandveiligheid, als adviseur, docent, Programmamanager en examinator.

Leo heeft een grote passie voor het vakgebied en draagt dit als docent graag over. Zijn motto is dan ook: ‘kennis vermenigvuldigen door kennis delen’.

  

Specialismen Brandveiligheid:

 • Integrale brandbeveiligingsconcepten
 • Menselijk gedrag bij brand
 • Bouwplanadvisering/toetsing
 • Gelijkwaardige oplossingen
 • Opslag gevaarlijke stoffen (PGS)
 • Brandbeveiligingsinstallaties
 • Gebouwinspecties
 • Second opinions

Specialismen veiligheid:

 • Taak, positie en wetgeving: o.a. wetgeving, aansprakelijkheid, milieu, veiligheid in de eigen organisatie, arbocatalogi en beheersing van veiligheid
 • Risico’s in werkprocessen: o.a. herkennen van risico’s en specifieke veiligheidsissue’s in hoog risico-organisaties en het nemen van maatregelen hierin
 • Risicobeheersing, risicomanagement en ongevallenonderzoek: o.a. diverse technieken en het per situatie bepalen van de juiste techniek, opzetten, beheersen en onderhouden van risicobeheersingsystemen, onderzoekmethoden bij complexe ongevallen en het analyseren van (elders) uitgevoerde onderzoeken

Mijlpalen:

Specialismen: