Adviesdiensten

Wij kunnen u van dienst zijn voor zowel nieuwbouw als bestaande (te verbouwen) gebouwen. DLVD advies bestaat uit twee afdelingen, afdeling Systemen en afdeling Bouwkunde. Onderstaand per discipline de werkzaamheden welke wij voor u kunnen uitvoeren.

 

Systemen

- Opstellen UPD sprinklerinstallatie

- Opstellen UPD blusgasinstallatie

- Opstellen UPD blusschuiminstallatie

- Opstellen PvE brandmeldinstallatie

- Opstellen PvE ontruimingsalarminstallatie

 

   UPD = Uitgangspuntendocument

   PvE = Programma van Eisen


Bouwkunde

- Opstellen visie brandveiligheid

- Bouwplanadvies (VO-fase)

- Bouwplantoets (DO-fase)

- Rapport Brandbeveiligingsconcept 

- Rapport grote brandcompartimenten NEN 6060 

- Rapport grote brandcompartimenten NEN 6079 

- Rapport vluchtroutes in grote ruimten

- Brandoverslagberekeningen

- Opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen

- Vuurlastberekeningen

- Haalbaarheidsonderzoek nieuw- of verbouwproject

- Second opinions

- Toezichtarrangement NEN 6060 en 6079

- Deelname besprekingen (vooroverleg, ontwerpteamvergaderingen etc.)