Bouwkundige brandveiligheid

Op hoofdlijnen wordt bouwkundige brandveiligheid onderverdeeld in de twee hoofd doelstellingen vanuit het Bouwbesluit: veilig vluchten en beperking van uitbreiding van brand. Kunnen de aanwezige personen het gebouw veilig verlaten en is het gebouw brandveilig ontworpen zodat een snelle uitbreiding van brand wordt beperkt? De basis van de bouwkundige brandveiligheid is in grote mate verankerd in de regels van het Bouwbesluit. 

Hieronder zijn een aantal diensten weergeven die relatie hebben met bouwkundige brandveiligheid.


Bouwplanadvies

Op basis van vigerende voorschriften, eventuele gebruikerswensen en overige eisen (bijvoorbeeld verzekeraar) kunnen wij voor u een bouwplanadvies opstellen. Met het advies kan het voorlopig ontwerp verder worden doorontwikkeld. Tijdens deze doorontwikkeling zullen wij u

blijven begeleiden.

 

Bouwplantoets

Het ontwerp zal voor de aanvraag omgevingsvergunning worden

getoetst aan alle relevante brandveiligheidseisen, waarbij ook de eventuele privaatrechtelijke eisen worden meegenomen. Bij geconstateerde afwijkingen zullen wij u verbetervoorstellen doen voor verdere verwerking op het ontwerp.

Rapport Brand-beveiligingsconcept

Ter ondersteuning van de aanvraag omgevingsvergunning zullen wij een rapport opstellen waar specifiek voor het gebouw het brandveiligheidsconcept op integrale wijze wordt toegelicht.