Brandveiligheidsystemen

Certificering van zowel nieuwe als bestaande brandbeveiligingsystemen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De eis voor certificering kan voortkomen uit wet- en regelgeving zoals Bouwbesluit 2012 of PGS richtlijnen danwel vanuit uw verzekeraar.

Door middel van een certificaat wordt de kwaliteit en het niveau van het brandbeveiligingsysteem gewaarborgd. 

 

De basis om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen is het uitwerken van een Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE) dat door alle betrokken partijen wordt gedragen.

Vanuit onze achtergrond kennen wij de weg om uw brandbeveiligingsysteem te laten certificeren. Als onafhankelijke adviseurs kunnen wij u begeleiden in het verkrijgen van het inspectiecertificaat. 

 

Wij onderscheiden ons door:

  • Het opstellen van een kwalitatief goed en correct Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE). 
  • Een integrale aanpak. 
  • Het onderbouwd en veilig afwijken op basis van gelijkwaardigheid van normen en voorschriften die in basis niet geschreven zijn op uw situatie.
  • Het optimaal (her)gebruik van uw bestaande brandveiligheidsysteem.

UPD blussysteem

Een doeltreffend blussysteem wordt verkregen door het maken van de juiste keuzes. Door ons wordt een afweging gemaakt welke norm of voorschrift voor uw situatie het beste past. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor aanleg, gebruik, onderhoud en inspectie van een blussysteem.

 

Voor onderstaande brandbeveiligingsystemen stellen wij uitgangspuntendocumenten (UPD's) op: 

  • Sprinklersystemen
  • Blusgassystemen

Met deze uitgangspuntendocumenten kunnen offertes worden opgevraagd bij uitvoerende partijen.

PvE brandmeld- en ontruimingsalarm-systeem

Voordat een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem worden gerealiseerd, dienen keuzes vastgelegd te worden in een Programma van Eisen (PvE). Een PvE brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem wordt opgesteld overeenkomstig het sjabloon uit de NEN 2535/2575. Het doel van een PvE is in principe gelijk aan dat van het UPD namelijk: het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud, beheer en inspectie van een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem.

Certificeringbegeleiding

Certificeringstrajecten zijn vaak complex en ondoorzichtig, niet in de laatste plaats omdat de spelregels aan continue veranderingen onderhevig zijn.

De Inspectie-Instelling beoordeeld uw brandbeveiligingssysteem. Indien er een Nee-conclusie wordt afgegeven, dient u vervolg te geven aan de geconstateerde afwijkingen.

Vanuit onze inspectie achtergrond kunnen wij u begeleiden om de geconstateerde afwijkingen effectief en kostenbesparend te verhelpen.

 

Tevens begeleiden we trajecten om bestaande niet gecertificeerde systemen gecertificeerd te krijgen.