Brandveiligheidsystemen

Certificeringen van zowel nieuwe en bestaande brandbeveiligingsystemen is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De eis voor certificering kan voortkomen uit wet- en regelgeving zoals Bouwbesluit 2012 of PGS richtlijnen danwel vanuit uw verzekeraar.

Middels een certificaat wordt de kwaliteit en het niveau van het brandbeveiligingsysteem gewaarborgd. 

 

De basis om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen is het uitwerken van een kwalitatief goed en correct Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE) dat door alle betrokken partijen wordt gedragen.

Vanuit onze achtergrond kennen wij de weg om uw brandbeveiligingsysteem te laten certificeren. Als onafhankelijke adviseurs kunnen wij u begeleiden in het verkrijgen van onder andere het inspectie-, installatie- en onderhoudscertificaat. 

 

Wij onderscheiden ons door:

  • Het opstellen van een kwalitatief goed en correct Uitgangspuntendocument (UPD) of Programma van Eisen (PvE). 
  • De integrale aanpak. Er wordt niet uitsluitend ingezoomd op een bepaald onderdeel, maar vanuit de algehele expertise worden de werkzaamheden uitgevoerd.
  • Het onderbouwd en veilig afwijken op basis van gelijkwaardigheid van normen en voorschriften die in basis niet geschreven zijn op uw situatie.
  • Het optimaal (her)gebruik van uw bestaande brandveiligheidsysteem.
  • Het helder krijgen van de zin en onzin in de wereld van regelgeving en certificering.

UPD blussysteem

Een doeltreffend blussysteem wordt verkregen door het maken van de juiste keuzes. Door ons wordt een afweging gemaakt welke norm of voorschrift voor uw situatie het beste past. De gemaakte keuzes worden vastgelegd in een Uitgangspuntendocument (UPD). Het doel van een UPD is het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor aanleg, gebruik, onderhoud en inspectie van een blussysteem.

 

Voor onderstaande brandbeveiligingsystemen stellen wij uitgangspuntendocumenten (UPD's) op: 

  • Sprinklersystemen
  • Blusschuimsystemen
  • Blusgassystemen
  • Watermistsystemen
  • Maar ook voor benodigde brandveiligheidsystemen voor PGS 15 en PGS 29

Met deze uitgangspuntendocumenten kunnen offertes worden opgevraagd bij uitvoerende partijen.

PvE brandmeld- en ontruimingsalarm-systeem

Voordat een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem worden gerealiseerd, dienen keuzes vastgelegd te worden in een Programma van Eisen (PvE). Een PvE brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem wordt opgesteld overeenkomstig het format uit de NEN-EN 2535. Het doel van een PvE is in principe gelijk aan dat van het UPD namelijk: het vastleggen van de doelstellingen, ontwerpkeuzes en functionele eisen. Daarnaast worden eisen opgenomen voor onderhoud, beheer en inspectie van een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem.

Certificeringbegeleiding

Certificeringstrajecten zijn vaak complex en ondoorzichtig, niet in de laatste plaats omdat de spelregels aan continue veranderingen onderhevig zijn.

De Inspectie-Instelling beoordeeld uw brandbeveiligingssysteem. Indien er een Nee-conclusie wordt afgegeven, dient u vervolg te geven aan de geconstateerde afwijkingen.

Vanuit onze inspectie achtergrond kunnen wij u begeleiden om de geconstateerde afwijkingen effectief en kostenbesparend te verhelpen.

 

Tevens begeleiden we trajecten om bestaande niet gecertificeerde systemen gecertificeerd te krijgen.