Inspectie brandveiligheid

Het gebouw wordt geïnspecteerd op de aanwezige voorzieningen in het kader van de brandveiligheid. Voor de beoordeling wordt uitgegaan van de eisen van het Bouwbesluit, ondersteund met de informatie van tekeningen.

 

Er zijn verschillende inspecties mogelijk:

  • Verscherpt toezicht tijdens de uitvoeringsfase voor nieuwe gebouwen
  • Opleveringsinspectie na realisatie van nieuwe gebouwen
  • Toezichtarrangement in geval van grote brandcompartimenten
  • Inspecties tijdens de gebruiksfase

Ook kan een quickscan worden uitgevoerd. Dit is een minder diepgaande inspectie dan een 100% opname, maar geeft in eerste instantie een goed beeld van het aanwezig brandveiligheidsniveau. De quickscan kan worden

gebruikt voor verdere besluitvorming voor wat betreft plan van aanpak.